Zamknij
konkurs
Zasady
konkursu
1. Zagraj w Eurojackpot i zachowaj kupon
2. Wymyśl hasło promujące grę Eurojackpot
3. Wypełnij formularz konkursowy
4. Zaczekaj na ogłoszenie wyników Zwycięzców poinformujemy o wygranej drogą mailową
kobieta
kupony
Nagroda główna
Bon wakacyjny
o wartości 4 000 zł
nagroda główna
Nagrody II stopnia
nagrody II stopnia
3x
Karta przedpłacona
o wartości 1000 zł
Nagrody III stopnia
nagrody III stopnia
5x
Karta przedpłacona
o wartości 500 zł
Weź udział
Twoje hasło promujące Eurojackpot

Imię i nazwisko

Data urodzenia

Numer telefonu

Adres E-mail

Nr kuponu infoNr kuponu to 19-cyfrowy numer znajdujący się w prawym dolnym rogu kuponu (nad kodem kreskowym)
w formacie xxxx-xxxxxxxxx-xxxxxx.

Oświadczam, że mam ukończone 18 lat.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Totalizatora Sportowego Sp. z o.o. informacji handlowej kierowanej do mnie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w postaci marketingu bezpośredniego towarów i usług Totalizatora Sportowego Sp. z o.o.
Wyrażam zgodę na wykorzystywanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, w postaci treści pochodzących od Totalizatora Sportowego Sp. z o.o., przesyłanych i realizowanych za pośrednictwem:
E-mail
Telefon

Każdą ze zgód można wycofać w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym realizację praw wynikających z przetwarzania danych, uzyskasz wysyłając e-mail na adres: iod@totalizator.pl.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) chcielibyśmy poinformować Cię o sposobach oraz zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych. Administratorem Twoich danych osobowych jest Totalizator Sportowy Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Targowa 25, 03-728 Warszawa. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy za pośrednictwem adresu email: iod@totalizator.pl Jeżeli potrzebujesz więcej szczegółowych informacji na temat zasad i czasu przetwarzania Twoich danych osobowych przeczytasz o nich tutaj.

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) Organizator informuje o sposobach i zasadach przetwarzania danych osobowych Uczestników Loterii oraz przysługujących Uczestnikom Loterii prawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
 2. Administratorem danych osobowych jest Totalizator Sportowy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Targowa 25. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy poprzez adres e-mail iod@totalizator.pl.
 3. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora.
 4. Dane osobowe przetwarzane są:

  1. w celu umożliwienia założenia Konta na stronie internetowej oraz wzięcia udziału w losowaniach nagród, archiwizacji danych Uczestnika Loterii, przeprowadzenia Loterii a w szczególności przeprowadzenia procedury weryfikacji oraz wydania nagród i ogłoszenia wyników, a także w celu przeprowadzenia procedury reklamacyjnej; podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  2. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami; podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. lit. f RODO) polegający na ochronie swoich praw;
  3. w celu kierowania do Uczestnika treści o charakterze handlowym oraz marketingowym, w tym marketingu bezpośredniego własnych towarów i usług, w przypadku wyrażenia przez Uczestnika dodatkowych zgód, w szczególności zgody na otrzymywanie informacji handlowej i marketingowej; podstawą prawną przetwarzania jest wyrażona zgoda na przetwarzanie danych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  4. w celach analitycznych i statystycznych; podstawą prawną przetwarzania jest prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług.
 5. Podanie przez Uczestnika Loterii danych osobowych stanowi wyraźne działanie potwierdzające przyzwolenie na przetwarzanie danych osobowych w powyższych celach.
 6. Dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom współpracującym z Totalizatorem Sportowym Sp. z o.o., w tym firmom kurierskim oraz podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 7. Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Uczestnika żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na sytuację Uczestnika.
 8. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich podanie jest niezbędne do wzięcia udziału w Loterii. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, Uczestnikom Loterii przysługują następujące uprawnienia: prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, żądania ich przeniesienia, a także do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody następuje poprzez złożenie przez Uczestnika Loterii oświadczenia w zakresie cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, drogą elektroniczną wysyłając wiadomość e-mail na adres: iod@totalizator.pl. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnikom Loterii przysługuje także skarga do organu nadzoru sprawującego kontrolę nad przestrzeganiem przepisów o ochronie danych osobowych.
 9. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od celu przetwarzania. Co do zasady, dane osobowe przetwarzane są przez czas trwania Loterii oraz przez czas, w którym Administrator jako Organizator Loterii zobowiązany jest przechowywać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 10. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.